Ενδεικτικά έργα

Floper 100 με εξωτερική υδρορροή

Floper 120 με ανοξείδωτες ντίζες

Floper 120 Solid

Floper 120 Curved

Floper 100 & Cassette Horizon

Cassette Horizon

FLOPER 160 με εσωτερική υδρορροή και υαλοπετάσματα

Floper 160 με εσωτερική υδρορροή

Floper 120 με εσωτερική υδρορροή

Vertical Cassette Rido